Co mówią Europejczycy o e-papierosach

Jak wskazują badania opublikowane w magazynie Tabacoo Journal ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej jest przekonana, że e-papierosy są szkodliwe. Szczególnie zaskakuje fakt, iż procent osób wierzących, iż elektroniczne papierosy mają negatywny wpływa na zdrowie podwoił się w ciągu ostatnich dwóch lat. Opinia na temat szkodliwości wapowania wydaje się jednak nie mieć wpływu na wybory Europejczyków – sprzedaż e-papierosów oraz liczba osób deklarujących ich używanie bowiem systematycznie rośnie.

Dane zostały pozyskane w dwóch badaniach ankietowych poświęconych wizerunkowi e-papierosa, które przeprowadzono w 2012 i 2014 roku. Grupą badaną stanowili dorośli (powyżej 15 rok życia), zamieszkujący 27 krajów należących do Unii Europejskiej – poza Chorwacją. W ankiecie wzięło udział przeszło 27 tysięcy tysięcy osób, które odpowiadały na pytania dotyczące częstotliwości korzystania z e-papierosów, powodów wapowania oraz spostrzeganego niebezpieczeństwa z tym związanego.

Procent osób, które zadeklarowały korzystanie z e-papierosa wzrosłą z 7,2% w 2012 roku do 11,6 w roku 2014, liczby te były mocno zróżnicowane w zależności od tego, gdzie mieszkał badany. Najwięcej miłośników elektronicznych papierosów to Francuzi (21,3%), najmniej zaś znajduje się w Portugalii (21,3%). Wapowanie jest szczególnie popularne wśród osób z wyższym wykształceniem w wieku od 18 do 24, mieszkających w miastach.

Jako powód używania e-papierosów zdecydowana większość podaje chęć rzucenia palenia – elektroniczne papierosy traktują więc jako pierwszy etap walki z nałogiem. Liczni badani korzystają e-papierosów z powodu zakazu palenia w miejscach publicznych, który wciąż w wielu miejscach nie dotyczy e-papierosów.

Największą zmianę zanotowano w odpowiedziach na pytanie dotyczące szkodliwości wapowania. W 2012 roku jedna z czterech osób wierzyła, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia, dwa lata później zaś liczba osób zgadzających się z tą tezą wzrosła z 27 do 51,5%. Kwestie narodowości wydają się odgrywać zasadniczą rolę w kształtowaniu się podobnego poglądu – podczas gdy 78% Holendrów uważa e-papierosy za niezdrowe, na Węgrzech odsetek ten wynosi ponad dwa razy mniej (31%)! Aż 29% ankietowanych nie miała wyrobionego zdania w tej kwestii.

Wyniki badań mogą zaskakiwać – zwłaszcza, że nasza wiedza na temat ewentualnego wpływu e-papierosów powiększa się i coraz bardziej skłania do uznawania ich za produktu mniej szkodliwe dla zdrowia niż tradycyjne papierosy. W czym więc tkwi problem? Zapewne w mediach, które z większą swobodą cytują dane negatywne – a im bardziej szokujące tym lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *