Wapowanie jednak zdrowe?

Jedna z firm zajmujących się produkcją aromatów do e-papierosów zaskoczyła wszystkich wynikami swoich dwuletnich badań na temat skutków wapowania. E-palacze mogą odetchnąć głęboko – jak wskazują bowiem naukowcy pracujący nad projektem, korzystanie z elektronicznych inhalatorów nikotyny nie powoduje szkód w układzie krwionośnych oraz oddechowym. Nie ma także żadnych wyraźnie negatywnych skutków dla zdrowia.

Badania, o których mowa to kolejne już potwierdzenie tezy, iż elektroniczne papierosy stanowią faktycznie zdrowszą alternatywę dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Udział w nich wzięło dwieście ochotników, którzy pozostawali pod obserwacją specjalistów przez dwa lata Monitorowano funkcjonowanie ich płuc i serca oraz regularnie sprawdzano stan ich zdrowia. Co więcej, kontrolowano także ich ekspozycję na nikotynę.

Autor badania, Tanvir Walele, dyrektor działu naukowego firmy Fontem Ventures z siedzibą w Amsterdamie, podkreśla, iż badanie wykazało, iż po dwóch latach regularnego i kontrolowanego korzystania z e-papierosów, nie ma żadnych sygnałów sugerujących, iż waperzy mogą być narażeni na poważne zdrowotne komplikacje.

Jak uważają badacze, dwadzieścia cztery miesiące testów nie zanotowały żadnych wypadków, które mogą spełniać kryteria klinicznych szkód dla zdrowia. Co jednak szczególnie interesujące, wśród osób korzystających z e-papierosów zauważono zmniejszenie się symptomów związanych z odstawieniem papierosów, nie powodując przy tym przyrostu wagi.

Dane kliniczne zebrane podczas tych dwóch lat badań pozwalają nam stworzyć znacznie bardziej szczegółowy obraz długotrwałych skutków wapowania oraz potencjalnych implikacji dla zdrowia. A to oznacza, iż palacze mogą podejmować znacznie bardziej świadome decyzje na temat zmiany papierosów na ich elektroniczne wersje

– podkreśla Walele. Sugeruje przy tym, iż politycy i decydenci podczas tworzenia przepisów prawa powinni kierować się wynikami badań naukowych, które coraz bardziej jednoznacznie wskazują, iż papierosy mogą mieć swoją zdrowszą alternatywę.

Wyniki z badań zostały opublikowane w czasopiśmie Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *